www@gg.gg Bağış yap Kayıt olGiriş yapmak

Gizlilik Politikası

MAKALE 1 : GİRİŞ

 

Bu gizlilik politikası site için geçerlidir : telechargercool.com
Bu gizlilik politikasının amacı sitenin kullanıcılarını ifşa etmektir. :

 • Kişisel verilerinin toplanma ve işlenme şekli. Bir kullanıcıyı tanımlayabilen tüm veriler kişisel veri olarak değerlendirilmelidir. Bunlar ad ve soyadı içerir, yaş, posta adresinin, email adresi, kullanıcının konumu veya IP adresi ;
 • Kullanıcıların bu verilere ilişkin hakları nelerdir ;
 • Toplanan ve işlenen kişisel verilerin işlenmesinden kim sorumludur ;
 • Bu verilerin kime aktarıldığı ;
 • Sonuçta, sitenin dosya politikası “kurabiye”.

Bu gizlilik politikası, yasal uyarıları ve kullanıcıların aşağıdaki adreste başvurabilecekleri Genel Kullanım Koşullarını tamamlar. :
https://www.telechargercool.com/politique-de-confidentialite/

 

MAKALE 2 : VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER

 

Madde hükümlerine uygun olarak 5 Avrupa Yönetmeliği 2016/679, Site kullanıcılarının verilerinin toplanması ve işlenmesi aşağıdaki ilkelere uyar :

 • Kanuna uygunluk, sadakat ve şeffaflık : veriler yalnızca verilere sahip olan kullanıcının rızası ile toplanabilir ve işlenebilir. Kişisel veriler ne zaman toplanırsa, Kullanıcı, verilerinin toplandığı konusunda bilgilendirilecek, ve verilerinin hangi nedenlerle toplandığı ;
 • Sınırlı amaçlar : Verilerin toplanması ve işlenmesi, bu genel kullanım koşullarında belirlenen bir veya daha fazla amacı karşılamak için gerçekleştirilir. ;
 • Veri toplama ve işlemenin en aza indirilmesi : sadece site tarafından izlenen hedeflerin uygun şekilde yürütülmesi için gerekli veriler toplanır ;
 • Veri saklama zamanla azaldı : veriler sınırlı bir süre saklanır, kullanıcının bilgilendirildiği. Saklama süresi kullanıcıya bildirilemezse ;
 • Toplanan ve işlenen verilerin bütünlüğü ve gizliliği : veri kontrolörü, toplanan verilerin bütünlüğünü ve gizliliğini garanti etmeyi taahhüt eder.

Hukuka uygun olmak için, ve bu Madde gerekliliklerine uygun olarak 6 Avrupa yönetmeliğinin 2016/679, kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi ancak aşağıda listelenen koşullardan en az birine uymaları halinde gerçekleşebilir. :

 • Kullanıcı, işlemeye açıkça izin verdi ;
 • Bir sözleşmenin düzgün şekilde yerine getirilmesi için işlem gereklidir ;
 • İşleme yasal bir yükümlülüğü karşılıyor ;
 • İşleme, veri konusunun veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarının korunmasına ilişkin bir ihtiyaç ile açıklanmaktadır. ;
 • İşlem, kamu yararına olan bir görevin yerine getirilmesi ile ilgili veya kamu otoritesinin kullanımına giren bir ihtiyaç ile açıklanabilir. ;
 • Kişisel verilerin işlenmesi ve toplanması, kontrolör veya üçüncü bir şahıs tarafından gözetilen meşru ve özel menfaatler için gereklidir..

MAKALE 3 : SİTEDE NAVİGASYON BAĞLAMINDA TOPLANAN VE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 

Bir. TOPLANAN VE İŞLENEN VERİLER VE TOPLAMA YÖNTEMİ

Telechargercool sitesinde toplanan kişisel veriler aşağıdaki gibidir :

– Soyadı,İsim;
– e-posta;
– banka detayları…

Bu veriler, kullanıcı sitede aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirdiğinde toplanır. :

– kullanıcı sitenin sayfalarına başvurduğunda;
– kullanıcı bir yorum yazdığında;
– kullanıcı oturum açtığında veya kaydolduğunda;
– kullanıcı bir satın alma işlemi yaptığında…

aksi takdirde, sitede ödeme yaparken, Sipariş formu ve fatura dahil işlemin kanıtı site editörünün bilgisayar sistemlerinde saklanacaktır.

Veri kontrolörü, sitesinin bilgisayar sistemlerinde toplanan tüm verileri ve makul güvenlik koşullarında bir süre saklayacaktır. : 2 ay, 3 yıl, 5 yıl…

Verilerin toplanması ve işlenmesi aşağıdaki amaçlara uygundur :
içeriği ve reklamları kişiselleştirin, sosyal medya özellikleri sunmak ve trafiğimizi analiz etmek.

B. VERİLERİN ÜÇÜNCÜ TARAFLARA AKTARILMASI

Veriler şu adrese iletilebilir(x) aşağıda listelenen üçüncü taraf(s) :
Sitemizin kullanımı ile ilgili bilgileri sosyal medya ortaklarımızla da paylaşıyoruz., reklam ve analiz, bunu kendilerine sağladığınız veya hizmetlerini kullanımınız sırasında topladıkları diğer bilgilerle birleştirebilecek kişiler.

C. VERİ SAKLAMA

Telechargercool sitesi tarafından barındırılmaktadır : 1&1 İnternet SARL, genel merkezi aşağıdaki adreste :
7, yer de la Gare BP 70109 57201 Sarreguemines Cedex
Ev sahibiyle aşağıdaki telefon numarasından iletişime geçilebilir : 0970 808 911
Site tarafından toplanan ve işlenen veriler yalnızca Fransa'da barındırılır ve işlenir..

 

MAKALE 4 : VERİ İŞLEME SORUMLUSU

 

Bir. VERİ İŞLEMEDEN SORUMLU KİŞİ

Kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu kişi, : Nazım ROYA. Aşağıdaki şekilde iletişime geçilebilir :
support@telechargercool.com

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işlenmesi için kullanılan amaç ve araçların belirlenmesinden sorumludur..

B. VERİ SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kontrolör, toplanan kişisel verileri korumayı taahhüt eder, Kullanıcı bilgilendirilmeden üçüncü şahıslara iletmemek ve bu verilerin toplanma amaçlarına saygı duymak.

Site, bilgilerin ve siteden geçen verilerin aktarımının güvenli olmasını sağlamak için bir SSL sertifikasına sahiptir..

SSL sertifikası (“Güvenli Yuva Katmanı” Sertifika) kullanıcı ile site arasında alınıp verilen verilerin güvenliğini sağlamayı amaçlar.

Ayrıca, Veri kontrolörü, verilerin düzeltilmesi veya silinmesi durumunda kullanıcıyı bilgilendirmeyi taahhüt eder., onun için formaliteler içermediği sürece, orantısız maliyetler ve prosedürler.

Bütünlüğün olması durumunda, kullanıcının kişisel verilerinin gizliliği veya güvenliğinin tehlikeye atılması, kontrolör, kullanıcıyı herhangi bir şekilde bilgilendirmeyi taahhüt eder.

 

MAKALE 5 : KULLANICI HAKLARI

 

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin mevzuata uygun olarak, kullanıcı aşağıda listelenen haklara sahiptir.

Veri sorumlusunun talebini yerine getirmesi için, kullanıcının iletişim kurması gerekiyor : adı, soyadı ve e-posta adresi, ve ilgiliyse, hesabı veya kişisel veya abone numarası.

Veri denetleyicisinin, içinde kullanıcıya yanıt vermesi gerekir. 30 (otuz) maksimum günler.

Bir. VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİNDE KULLANICI HAKLARININ SUNUMU

a. Giriş izni, düzeltme ve silme hakkı

Kullanıcı okuyabilir, Güncelleme, kendisiyle ilgili verilerin silinmesini istemek veya değiştirmek, aşağıda belirtilen prosedüre uyarak :
Kullanıcı, yukarıda verilen iletişim e-postası aracılığıyla veri denetleyicisine talebinin konusunu belirten bir e-posta göndermelidir..
Eğer varsa, Kullanıcı, aşağıdaki prosedürü izleyerek kişisel alanının silinmesini talep etme hakkına sahiptir. :
Kullanıcı, veri denetleyicisine bağlantı kimliğini belirten bir e-posta göndermelidir., verilerin silinmesi talebi içinde işlenecektir. 10 iş günü.

b. Veri taşınabilirliği hakkı

Kullanıcı, kişisel verilerinin taşınabilirliğini talep etme hakkına sahiptir., siteye ait, başka bir siteye, aşağıdaki prosedürü takip ederek :
Kullanıcı, veri denetleyicisine bir e-posta göndererek bir veri taşınabilirliği talebinde bulunmalıdır..

c. Veri işlemeyi sınırlama ve buna karşı çıkma hakkı

Kullanıcı, sınırlama talep etme veya verilerinin site tarafından işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir., site reddedemez, meşru ve zorlayıcı nedenlerin varlığını göstermek dışında, kullanıcının çıkarlarına, haklarına ve özgürlüklerine üstün gelebilecek.

Verilerinin işlenmesinin sınırlandırılmasını talep etmek veya verilerinin işlenmesine karşı bir muhalefet formüle etmek için, kullanıcı aşağıdaki prosedürü izlemelidir :
Kullanıcı, veri denetleyicisine bir e-posta göndererek veri işleme itiraz talebinde bulunmalıdır..

d. Yalnızca otomatik bir sürece dayalı bir kararın konusu olmama hakkı

Yönetmeliklere uygun olarak 2016/679, Kullanıcı, karar kendisi ile ilgili yasal etkiler yaratırsa, yalnızca otomatik bir sürece dayalı bir kararın konusu olmama hakkına sahiptir., veya benzer şekilde önemli ölçüde etkiler.

e. Ölümden sonra verinin kaderini belirleme hakkı

Kullanıcıya, ölmesi halinde toplanan ve işlenen verilerine ne olacağını organize edebileceği hatırlatılır., 2016-1321 sayılı kanun uyarınca 7 Ekim 2016.

f. Yetkili denetim makamını ele geçirme hakkı

Veri denetleyicisinin kullanıcının isteğine yanıt vermemeye karar vermesi durumunda, ve kullanıcının bu karara itiraz etmek istediğini, veya, Yukarıda listelenen haklardan herhangi birinin ihlal edildiğini düşünüyorsa, CNIL ile iletişim kurma hakkına sahiptir (Ulusal Bilgisayar ve Özgürlükler Komisyonu, https://www.cnil.fr) veya herhangi bir yetkili yargıç.

B. KÜÇÜKLERİN KİŞİSEL VERİLERİ

Madde hükümlerine uygun olarak 8 Avrupa yönetmeliğinin 2016/679 ve Veri Koruma Yasası, sadece küçükler yaşlı 15 yıl veya daha fazla kişisel verilerinin işlenmesine izin verebilir.

Kullanıcı reşit değilse 15 yıl, kişisel verilerin toplanabilmesi ve işlenebilmesi için yasal bir temsilcinin sözleşmesi gerekecektir..

Site editörü, kullanıcının yaşının üzerinde olduğunu herhangi bir şekilde doğrulama hakkını saklı tutar. 15 yıl, veya siteye göz atmadan önce yasal bir temsilcinin onayını aldığını.

 

MAKALE 6 : DOSYALARIN KULLANIMI “KURABİYE”

 

Site şu teknikleri kullanabilir: “kurabiye”.
Bir “kurabiye” küçük bir dosya boyutudur (daha az 4 ko), site tarafından kullanıcının sabit diskinde saklanır, kullanıcının göz atma alışkanlıklarıyla ilgili bilgileri içeren.

Bu dosyalar, istatistikleri ve trafik bilgilerini işlemesine izin verir., kullanıcının rahatlığı için navigasyonu kolaylaştırmak ve hizmeti geliştirmek.

Dosyaların kullanımı için “kurabiye” kişisel verilerin yedeklenmesini ve analiz edilmesini içerir, kullanıcı izni zorunlu olarak istenir.

Bu kullanıcı izni bir süre için geçerli sayılır 13 (onüç) maksimum ay. Bu sürenin sonunda, site, dosyaları kaydetmek için yeniden kullanıcı izni isteyecek “kurabiye” sabit diskinde.

a. Dosyaların kullanımına kullanıcı itirazı “kurabiye” site tarafından

Bu dosyaların kaydedilmesine karşı çıkabileceği kullanıcının dikkatine sunulmuştur. “kurabiye” navigasyon yazılımınızı yapılandırarak.

Bilgi için, kullanıcı, tarayıcı yazılımını dosyaların kaydedilmesine karşı çıkacak şekilde yapılandırmak için aşağıdaki adreslerde izlenecek adımları bulabilir “kurabiye” :

Kullanıcının dosyaları devre dışı bırakmaya karar vermesi durumunda “kurabiye”, o siteye göz atmaya devam edebilecek. ancak, Bu manipülasyondan kaynaklanan herhangi bir site arızasının site editöründen kaynaklandığı düşünülemez..

b. Dosya Tanımı “kurabiye” site tarafından kullanılıyor

Siteye göz atarak, dosyaların kullanıcının dikkatine sunulması “kurabiye” üçüncü şahıslar kaydedilebilir.

Ayrıca, site sosyal ağ düğmelerini entegre ediyor, kullanıcının sitedeki faaliyetlerini paylaşmasına izin vermek. Dosyalar “kurabiye” bu sosyal ağların bu özellikleri kullanırken muhtemelen kullanıcının bilgisayarında depolanması muhtemeldir.

Kullanıcının dikkati, bu sitelerin kendi gizlilik politikalarına ve siteden farklı olabilecek genel kullanım koşullarına sahip olduğu gerçeğine çekilmektedir.. Site editörü, kullanıcıları bu sitelerin gizlilik politikalarına ve kullanım şart ve koşullarına başvurmaya davet eder..

 

MAKALE 7 : GİZLİLİK POLİTİKASININ DEĞİŞTİRİLMESİ ŞARTLARI

 

Bu gizlilik politikasına, aşağıda belirtilen adresten her zaman başvurulabilir. :
https://www.telechargercool.com/politique-de-confidentialite/
Site editörü, yürürlükteki yasaya uygunluğunu garanti altına almak için onu değiştirme hakkını saklı tutar..

Bu nedenle, Kullanıcı, kendisinde yapılacak en son değişikliklerden haberdar olmak için düzenli olarak bu gizlilik politikasına gelip başvurmaya davet edilir..

Kullanıcı, bu gizlilik politikasının son güncellemesinin şu tarihte yapıldığı konusunda bilgilendirilir: : 06/08/2018

S'inscrire à la newsletter

Bültene abone olun

Bültenimize abone olun ve en son yayınları ve ipuçlarını alın.

Başarıyla Abone oldunuz!

Pinterest'te Pin